Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR
  1. SATICI:

Unvan

Evmoda Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil ve Mobilya Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

Mersis Numarası

0383041724600019

Merkez Adresi

Selahaddin Eyyubi Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 33 İç Kapı No: 14 Esenyurt / İstanbul

İade Adresi

………………………………………………….

Telefon

………………………………………………….

Faks

………………………………………………

E-Posta

………………………………………………

  1. SATICI’YA ait iletişim bilgileri yukarıdaki gibi olup ALICI, varsa şikayetlerini bu adrese iletecektir.

 

  1. ALICI:

Adı Soyadı

 
[Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır]

T.C. No

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

E-Posta

 

  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

  1. ALICI, işbu maddede verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmayacaktır ve bu sebepten doğan uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.
 1. KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır.) konusu, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin www.evmoda.com.tr internet sitesi üzerinden satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa nakliye ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda da bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

 

  1. Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli) SATICI’ya ait internet sitesinde ve 3.3. maddede yer alan tabloda yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri kampanya süresince ve kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise süre sonuna kadar geçerlidir.
  3. Sipariş konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Mal / Ürün/Hizmet Türü

Marka/Model/Renk

 

Adedi

 

Satış Fiyatı (KDV dâhil)

 

Nakliye Ücreti

 

Ödeme Şekli ve Planı

 

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Fatura Adresi

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI'nın açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

 

  1. Sipariş konusu ürün/ürünler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Bu süre içinde ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilememesi durumunda ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürün satışlarında teslim süresi 30 (otuz) günü aşabilecek ve işbu durumda ALICI, teslim süresinin geçtiğinden bahisle sözleşmeyi fesih edemeyecektir.
  1. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, hasarsız, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında SATICI nakliye yetkilisi ve/veya nakliye şirketi yetkilisi(kargo firmaları vb.) ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

 

  1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürünün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.
  1. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

 

  1. Sipariş konusu ürünün/ürünlerin teslimat masrafları, aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, sipariş konusu ürünün/ürünlerin teslimat ücretinin SATICI tarafından karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI‘ya ait olacaktır.
  1. ALICI, sipariş konusu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle siparişe konu ürünün/ürünlerin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sipariş konusu ürün/ürünler için teslim yükümlülüğünün ve Sözleşme’den kaynaklı sair yükümlülüklerinin sona ereceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ALICI, sipariş konusu ürünün/ürünlerin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sipariş konusu ürünün/ürünlerin bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde ALICI, sipariş konusu ürünü/ürünleri 3 gün içerisinde iade masrafları kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün/ürünlerin bedelinin ödenmemesi, ALICI’nın bankaya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise nakliyat masrafları yine ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin siparişten doğan alacağını takip dahil tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhalde saklıdır.
  1. Ürünün/ürünlerim teslim ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya veri saklayıcı ile işbu imkansızlık halini bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya iade etmesi gerekmektedir.

 

  1. Ürün/ürünler, SATICI’ı tarafından veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi tarafından ALICI’nın seçmiş olduğu teslimat noktasına teslim edilecektir. SATICI, sevkiyat bölgesini ALICI ile paylaşmaktadır. ALICI’nın teslimat adresinin, sevkiyat bölgesi dışında kalması halinde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde ürünün/ürünlerin bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya 14 günlük süre içerisinde iade edilir.
  1. ALICI’nın, SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye firması dışında başka bir nakliye firması ile ürünün/ürünlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürünün/ürünlerin ilgili nakliye firmasına tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan ve nakliye masrafından SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

 

  1. Ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra teslimat bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Sözleşme’ye konu ürün/ürünler, işbu Sözleşme ile kararlaştırılan gün/günler içerisinde ALICI’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine derhal bildirilmelidir.
  1. Teslim anında ALICI’nın ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması halinde dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü/ürünleri geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zarar, hasar ve giderlerden ALICI sorumludur.

 

  1. ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin herhangi bir sebeple ürünü/ürünleri teslim almaması halinde, ALICI’nın ürünü/ürünleri iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler yasal süre olan 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.
 1. CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

  1. ALICI, sipariş verdiği ve işbu Sözleşme ile onayladığı ürünün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan üçüncü kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması, ürünün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı üründen/ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün/ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.
  1. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

 

  1. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi kapsamında ALICI, aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelere konu mallar için cayma hakkını kullanamayacaktır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
j)  Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

  1.  ALICI tarafından cayma hakkının ürünün/ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (on dört) günlük süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda SATICI, ürünü/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür.

 

  1. ALICI, ürünün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. ALICI cayma süresi içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürünün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür.
  1. SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI'nın iade edeceği ürünü/ürünleri SATICI'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır.

 

  1. ALICI’nın, SATICI'nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu nakliye şirketini öğrenebilmesi için SATICI’ya Sözleşme’nin 1.1. maddesinde yer alan telefon numarasından veya https://evmoda.com.tr/ İnternet adresinde yer alan “Bize Ulaşın” sekmesinden irtibata geçmesi gerekmektedir. ALICI'nın iade edeceği ürünü/ürünleri kendi tercih ettiği ve SATICI'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli/iade masrafı ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın talep etmesi halinde nakliye bedeli/iade masrafı; kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedelinden mahsup edilebilir.
  1. Cayma hakkının kullanılması halinde SATICI, ürünün/ürünlerin bedeli ve teslim masraflarını, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI'ya iade edilecektir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bankadan kaynaklı ALICI’ya yapılabilecek geç ödemelerden SATICI sorumlu tutulamaz.  ALICI, bankadan kaynaklı olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından ALICI kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının, her banka için değişiklik gösterebileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.
  1. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri SATICI’ya ulaştırmak üzere 1.1. Maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

 

 1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

 

  1. İşbu Sözleşme’de yer alan bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ALICI’nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon, T.C. Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) SATICI veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.

 

  1. SATICI, işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde ALICI ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel veriler aynı zamanda SATICI’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, SATICI’nın iş birliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.
  1. ALICI, SATICI’nın belirtilen amaçlarla iş birliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiğini beyan ve kabul eder.

 

  1. ALICI; dilediği zaman Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun kapsamında Veri Sorumlusu SATICI’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.
  1. ALICI, SATICI tarafından gönderilen iletilerden ve gönderim listesinden [email protected] mail adresine mail gönderimi ve açık talebi halinde kolayca ve ücretsiz olarak çıkabileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

ALICI:
Ad Soyadı:
Telefon:
E-posta:
Tarih: